Phillipsburg Elevator

395 B St.

Phillipsburg, KS  67661

(866) 263-4284